👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

779-Neutron dosimetry grade CR-39 detector with laser cut and number engraved on each detector. Size: 3.0 cm X 3.0 cm X 750 micron surface uniformity

ارتباط با ما

... دانلود ...

779-Neutron dosimetry grade CR-39 detector with laser cut and number engraved on each detector. Size: 3.0 cm X 3.0 cm X 750 micron surface uniformity

779-Neutron dosimetry grade CR-39 detector with laser cut and number engraved on each detector. Size: 3.0 cm X 3.0 cm X 750 micron surface uniformity ± 10micron, thickness variation ± 25 micron. length and breadth variation: 3.0cm ± 200micron....

جزئیات بیشتر / دانلود
طرح توجیهی تولید قطعات ریلی کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانلود کتاب امانت احمر دانلود تحقیق درموردانواع شير خشك دانلود تحقیق درموردانواع داده انتزاعی